PISMA I TRAKTATY

 

OBFITA ŁASKA udzielona największemu z grzeszników, opisana w wiernym sprawozdaniu z życia Johna Bunyana, albo inaczej mówiąc krótki opis wielkiego miłosierdzia Bożego okazanego w Chrystusie Jezusie temuż Johnowi, a mianowicie, w zabraniu go z gnojowiska tego świata i nawrócenie na wiarę błogosławionego Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE będące owocem prawdziwego chrześcijaństwa: nauczające mężów, żony, rodziców, dzieci, właścicieli majątku, pracowników itd. jak żyć, aby podobać się Bogu.

CHRYSTUS DOSKONAŁY ZBAWICIEL: wstawiennictwo Chrystusa, i kto jest nim objęty. Znaczenie słowa ,,WSTAWIENNICTWO.”

WSPANIAŁOŚĆ DUSZY i jej niewypowiedziana strata, gdy się ją zatraci. Wraz z przyczynami jej zatracenia.

FARYZEUSZ I CELNIK dzieło opisujące kilka wielkich i ważkich spraw: takich jak natura modlitwy i posłuszeństwo prawu, jak to zobowiązuje chrześcijan i z czego się składa.

NIEBIAŃSKI PIELGRZYM, albo opis człowieka, który dostaje się do nieba; wraz z drogą po której biegnie, drogowskazy które mija, jak również kilka wskazówek jak biec by zdobyć nagrodę.

NIEURODZAJNE DRZEWO FIGOWE, albo upadek i zatracenie bezowocnego wyznawcy chrześcijaństwa, pokazujący, że dzień łaski mógł minąć przed jego śmiercią. Opisane wraz ze znakami charakteryzującymi tych nieszczęśników.

PRZYJEMNA OFIARA, albo wspaniałość złamanego serca pokazująca naturę, znaki i właściwe efekty skruszonego ducha.

CIASNA BRAMA, albo inaczej mówiąc, wielka trudność w dojściu do nieba.

ZBAWIENI Z ŁASKI, albo rozprawa na temat łaski Bożej pokazująca:

    • Co to znaczy być zbawionym.
    • Co to znaczy być zbawionym z łaski.
    • Kim są ludzie zbawieni z łaski.
    • Jak to się dzieje, że są zbawieni z łaski.
    • Jaka jest przyczyna dla której Bóg postanowił, zbawić grzeszników raczej z łaski, niż w jakiś inny sposób.

WSTAWIENNICTWO PANA JEZUSA CHRYSTUSA JAKO ORĘDOWNIKA jasno wyjaśnione i poszerzone, ku zbudowaniu wszystkich wierzących.

CHODŹCIE I PRZYWITAJCIE SIĘ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM; Jasne i budujące kazanie na temat Jana 6, 37. Pokazujące przyczynę, prawdę i sposób przyjścia grzesznika do Pana Jezusa Chrystusa, a także jego szczęśliwe przyjęcie i błogosławione ugoszczenie.

TRAKTAT NA TEMAT BOJAŹNI BOŻEJ opisujący czym ona jest i czym różni się od tej która nią nie jest. Ponadto przedstawiający, skąd ona się bierze, kto ją posiada; jakie są jej skutki; i jakie są przywileje tych co posiadają ją w swoich sercach.

USPRAWIEDLIWIENIE PRZEZ PRZYPISANĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ albo brak drogi do Nieba z wyjątkiem drogi przez Jezusa Chrystusa.

ZBAWIENIE GRZESZNIKA JEROZOLIMSKIEGO albo inaczej Dobra Nowina Dla Najgorszych z Ludzi

WYJAŚNIENIE DOKTRYN PRAWA I ŁASKI albo, rozprawa dotycząca prawa i łaski, wyjaśniająca ich naturę; pokazująca czym są, a także kim są i jaki jest stan ludzi podlegającym tym DWU PRZYMIERZOM

MODLITWA

PROSTE PRZEDSTAWIENIE JAK CZCIĆ BOGA

ODEJŚCIE PAWŁA I KORONA CHWAŁY, albo kazanie na temat 2 Listu do Tymoteusza 4:6-8

ŚWIĘTE ŻYCIE PIĘKNEM CHRZEŚCIJAŃSTWA: inaczej mówiąc, napomnienie Chrześcijan, aby byli święci.

ŻYWOT I ŚMIERĆ PANA NIEGODZIWCA

PRAGNIENIE SPRAWIEDLIWEGO SPEŁNI SIĘ

NADZIEJA KLEJNOT BOŻY; inaczej mówiąc omówienie czym jest nadzieja, i czym się różni od wiary; z zachętą dla ludzi trzymających się nadziei.

PYTANIA DOTYCZĄCE NATURY I ZASADNOŚCI OBCHODZENIA SZABATU. Wraz z dowodem, iż niedziela jest prawdziwym szabatem dla chrześcijan.

ZMARTWYCHWSTANIE UMARŁYCH I SĄD WIECZNY. Zmartwychwstanie ciał dobrych i złych ludzi w dzień ostateczny dowiedzione przez Słowo Boże.

WYZNANIE MOJEJ WIARY I PRZYCZYNY JEJ PRAKTYKOWANIA albo, z kim mogę, a z kim nie, utrzymywać społeczność kościelną, zwaną społecznością wierzących.